W najbliższą środę (22 grudnia) o godzinie 16 rozpocznie się sesja rady Gminy Lubin, podczas której przegłosowany zostanie budżet na rok 2022. Planowane dochody wyniosą ponad 109 milionów złotych, wydatki mają się kształtować na poziomie ponad 119 milionów.

Sesję budżetową zgodnie z przepisami prawa, ogłasza się z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, dlatego do proponowanego ośmiopunktowego porządku obrad, doszły już kolejne projekty.

Oprócz budżetu gminy Lubin na przyszły rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały w sprawie diet przysługujących sołtysom  radni zajmą się także kolejnymi projektami, w tym m.in.

  • Rozpatrzeniem petycji
  • Uchwałą w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjecie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Gminy
  • Uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego
  • Pokryciem w 2021 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnym z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
  • Nadaniem nazwy ulicy we wsi Krzeczyn Wielki i Gorzyca
  • Zmianami w tegorocznym budżecie

Sesja będzie transmitowana na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubinie