Rada Gminy Lubin zdecydowała o przyznaniu trzem parafiom dofinansowania na prace konserwatorskie. Wszystkie te parafie złożyły wcześniej także wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu Ochrona zabytków 2021 i otrzymały wsparcie.

Na wniosek Wójta Gminy Lubin trzem parafiom przyznano w sumie 170 tysięcy złotych. Parafie te wnioskowały o 207 tysięcy złotych.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Raszówce otrzymała  25 tysięcy złotych na III etap prac konserwatorskich zabytkowej ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej.

Dotację w wysokości 55 tysięcy przyznano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku, polegających na wzmocnieniu konstrukcji więźby dachowej, remoncie pokrycia dachu, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i renowacji fasad   w kościele pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie. To już VIII etap renowacji tego zabytkowego kościoła.

90 tysięcy przekazano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku, polegających na remoncie i przebudowie dachu wieży kościoła pw. św. Antoniego w Oborze. To drugi etap tego remontu.