Dokonano rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2022 rok związanego z realizacją zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Lubin. W ten sposób rozdysponowano 476 tysięcy złotych.

Zgodnie z Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się upowszechnianiem kultury fizycznej, dokonując rozstrzygnięć konkursu kierowano się kilkoma priorytetowymi wytycznymi. To przede wszystkim wspieranie działań służących popularyzacji i rozwojowi kultury fizycznej, w tym organizacji współzawodnictwa sportowego w różnych dziedzinach sportowych oraz  upowszechnianie sportu w środowisku lokalnym i aktywizacja najmłodszych mieszkańców poprzez sport.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  wójt gminy Lubin przyznał następujące dotacje:

  • 157 000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” Księginice
  • 53 000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Unia” Miłoradzice
  • 51 000 zł dla Klubu Sportowego „Unia” Szklary Górne
  • 38 000 zł dla Stowarzyszenia Sportowego Klubu Sportowego „Fortuna” Obora
  • 38 000 zł dla Klubu Sportowego „Kłopotów-Osiek” Kłopotów
  • 38 000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” Niemstów
  • 40 000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Huzar” Raszówka
  • 50 000 zł dla Ludowego Związku Sportowego Szkolnego Koła Sportowego w Raszówce
  • 6 000 zł dla Uczniowskiego Klubu Szachowego „Zielony Skoczek” Ustronie
  • 5 000 zł dla Stowarzyszenia Zagłębie Lubin „Future”