Informujemy o zmianach funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Siedlcach i Oborze w dniu 24.12.2021 (Wigilia) oraz 31.12.2021 (Sylwester). PSZOK-i będą czynne w godzinach od 7.30 do 13.30.