Rada Gminy przekazała pieniądze na remonty dwóch dróg powiatowychNa ostatniej sesji radni pochylili się nad dwoma wnioskami, które wpłynęły do wójta od zarządu powiatu lubińskiego. Dotyczyły przekazania pieniędzy na remont dwóch odcinków dróg. Chodzi o drogę prowadzącą do Składowic oraz główną arterie przebiegającą przez Gorzycę.

W sprawie drogi w Gorzycy, jeszcze w ubiegłym roku rada wyraziła zgodę na współfinansowanie przez gminę tego przedsięwzięcia. Kwota pomocy została ustalona na 478 907,60 zł, która miała być przekazana w dwóch ratach, tj. 229 453,80 zł. w roku 2023 i w roku bieżącym 249 453,80 zł. Z uwagi na niewykorzystanie pełnej kwoty w roku ubiegłym władze powiatu zwróciły się z wnioskiem o przekazanie niewykorzystanej dotacji w wysokości 117 799,26 na rok 2024. Konieczna więc była zmiana stosownej uchwały.

Rada Gminy przekazała pieniądze na remonty dwóch dróg powiatowychNatomiast w przypadku drogi do Składowic podjęto zupełnie nowa uchwałę. Droga jest w bardzo złym stanie technicznym, wójt wielokrotnie apelował o jej naprawę, chodzi o odcinek ok. 1300 m. Władze powiatu uzyskały na ten cel dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 80% w kwocie 1 539 699,20 zł. Nie mają jednak wymaganego wkładu własnego w wysokości 20%. Z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu na tym odcinku, na wniosek wójta Tadeusza Kielana, rada przeznaczyła na ten cel brakującą powiatowi kwotę, czyli 384 924,80 zł.