Pomoc Ukrainie była głównym powodem, dla którego radni gminy Lubin już po raz drugi w tym miesiącu spotkali się na obradach Rady Gminy.

W przyjętym porządku obrad zwołanej przez wójta gminy Lubin, nadzwyczajnej 38. sesji Rady Gminy znalazła się uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia dla wójta gminy, której podjęcie pozwalało na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Inicjatorem uchwały był wójt gminy Lubin Tadeusz Kielan. Radni jednogłośnie (15 głosów „za” podjęciem uchwały) powierzyli wójtowi uprawnienia umożliwiające dokonywanie w budżecie zmian w celu wykonania zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Radni zdecydowali także o przesunięciu niewykorzystanych przez Powiat Lubiński w roku 2021 części środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce”. Środki te gmina Lubin przekaże Powiatowi Lubińskiemu w 2022 roku zwiększając tym samym wartość II raty pomocy finansowej, która wynosi 2 600 000 zł.