Sesja rady gminy z 7.09.2021 r. Miła, Miodowa, Wspólna, Sportowa i Stawowa – to nowe ulice w Miroszowicach. Uchwałę w sprawie ich nadania podjęli na ostatniej sesji radni gminy Lubin.

To kolejne nazwane już ulice w tej miejscowości. Działki, przez które przebiegają należą do gminy Lubin i osób prywatnych, które pisemnie wyraziły zgodę i zaproponowały dla nich nazwy.

Podęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic podyktowane jest dynamicznie rozwijającym się budownictwem we wsi Miroszowice oraz koniecznością uporządkowania numeracji  budynków. W przypadku Miroszowic proces ten dobiega końca. Swoje nazwy ma już zdecydowana większość ulic.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.