Razem dla rodziny- konferencja samorządowców Przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, dyrektorzy szkół i pedagodzy z zagłębia miedziowego spotkali się w Legnicy na II Konferencji „Razem dla rodziny – rekomendowane programy profilaktyczne i działania pomocowe na rzecz mieszkańców zagłębia miedziowego”.

Było to drugie takie przedsięwzięcie organizowane wspólnie przez Legnicę i KGHM w ramach współpracy ma rzecz rozwoju kompetencji społecznych w zagłębiu miedziowym. Dyskusje dotyczyły m.in. wyzwań w oświacie, ale też polecanych programów dla dzieci i młodzieży oraz rodzin. Z większością  wyzwań, szczególnie tych spowodowanych przez pandemię koronawirusa samorządy sobie poradziły, o czym mówił m.in. Bartosz Chojnacki, zastępca wójta gminy Lubin.

– Systematycznie z roku na rok szkoła będzie się zmieniała. Coraz większy zakres działań i aktywności  będzie przenoszony do sieci. Wiele działań realizowanych będzie przy użyciu  technologii IT, przygotowując tym samym uczniów do nowych ról  na rynku pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnej, a także coraz bardziej powszechnego trybu  pracy zdalnej – mówił wicewójt Bartosz Chojnacki, dodając:- Jednakże nie można zatracić istoty i sensu edukacji oraz zapominać o jej roli i w kształtowaniu postaw prospołecznych. Nie można pomijać zadań szkoły uczącej  kontaktów interpersonalnych. W tym celu  potrzebne jest utrzymanie tradycyjnych warunków nauczania  jak najdłużej.

KGHM zaprezentował aktualną ofertę dla szkół i samorządów w ramach działań społecznych firmy. Miedziowa spółka współfinansuje badania diagnostyczne nastolatków, programy profilaktyczne „Szkoła Rodziców i Wychowawców”, „Akademia Przywództwa Liderów Oświaty” i poradniki „Dzieci w wirtualnej sieci”.

Omówiony został również trwający projekt „W depresji nie jesteś sam”. Mieszkańcy zagłębia miedziowego mogą bezpłatnie skorzystać z porad psychologów, wziąć udział w spotkaniach grup wsparcia czy sesjach doszkalających dla nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą.

– Wyzwania, o których tutaj mowa, dotyczą nas wszystkich. To ważne, aby mówić o nich, szukać rozwiązań i doskonalić sfery, które tego wymagają – powiedziała Arleta Chorąży, dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników w pionie zarządzania zasobami ludzkim KGHM Polska Miedź S.A.

– Legnica to największe miasto Zagłębia Miedziowego i bardzo cieszy nas tak duże zainteresowanie i frekwencja podczas konferencji. Nie spotykalibyśmy się, gdyby nie zaangażowanie KGHM w sprawy mieszkańców regionu. To potwierdzenie statutu firmy społecznie odpowiedzialnej – mówi Krzysztof Duszkiewicz, zastępca prezydenta Legnicy.

W ostatnim czasie miedziowy gigant, jako lider społecznej odpowiedzialności biznesu wydał „60 dobrych praktyk CSR na 60 lat KGHM”. Wyjątkowe opracowanie można pobrać ze strony www.kghm.com/60praktykCSR. Publikacja zawiera opis działań KGHM pogrupowanych w kilka kategorii, w tym zdrowie fizyczne, edukacja, ekologia czy więzi społeczne. KGHM prezentuje swoje działania i zaangażowanie załogi m.in. w akcje wolontariackie i pomocowe dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego.