Stowarzyszenie „Kwiaty Obory” z siedzibą w Oborze zakupiło na rzecz Młodzieżowej Orkiestry Dętej 4 instrumenty dęte (2 trąbki i 2 saksofony oraz 2 ustniki)  w ramach realizowanego projektu pod nazwą:

SIŁA MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ
W GMINIE LUBIN

za kwotę 16 930,00 złotych

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.