Remont drogi gminnej w KłopotowieZakończyły się prace związane z remontem drogi gminnej nr 103046D i 103053D w miejscowości Kłopotów.  Gmina otrzymała na te inwestycje dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m.in.

  • Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni na dł. ok 960 m,
  • Ułożenie nowej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej na dł. ok.960 m,
  • Wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,75 m z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm oraz frezu bitumicznego,
  • Oczyszczenie rowów wraz z profilowaniem skarp na odcinku ok. 330 m,
  • Remont drogi gminnej w KłopotowieCzyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami.
  • Wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego (strefa ruchu uspokojonego).

Wykonawcą robót jest firma ze Składowic. Umowę z wykonawcą podpisano w grudniu. Należy dodać, że na realizację tej inwestycji gmina Lubin uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% wartości inwestycji. Wartość umowna robót – 925 754,81 zł. Wartość dofinansowania z RFDR – 512 975,13 zł.