Bieg Barbórkowy o Lampkę Górniczą tradycyjnie inicjuje obchody święta górników w zagłębiu miedziowym. W tym roku wystartowała jego jubileuszowa – 35 edycja. Ze względu na pandemię organizatorzy ograniczyli liczbę osób biegnących do tysiąca, w tym gronie znaleźli się także reprezentanci Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z Krzeczyna Wielkiego.

Na starcie biegu stanęła zgrana, wspierająca się trzyosobowa drużyna nauczycieli: Piotr Leśniewski, Krzysztof Kotlarski i Mateusz Marciniak. Razem we wspólnym tempie  przebiegli cały dystans, promując w ten sposób zdrowy styl życia. Reprezentowali szkołę, w której pracują o czym jednoznacznie świadczyły ich koszulki, ale tym samym także gminę Lubin.

– Chcielibyśmy w kolejnych latach jeszcze bardziej integrować środowisko szkolne i  lokalne. Planujemy włączać w skład  naszej drużyny uczniów, absolwentów, ich rodziców i przyjaciół naszej szkoły. Rozbudujemy drużynę  uczestniczącą w takich akcjach, która będzie działać pod patronatem „Naszej „Konopnickiej”. Bieg, który jest za nami dowodzi ze jest to możliwe –  mówią nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z Krzeczyna Wielkiego.