Wnioski o świadczenie Rodzina 500 plus na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. można było składać już od początku lutego. Aby zachować ciągłość wypłat, wniosek należy złożyć do końca kwietnia.

– W ubiegłym roku nie było konieczności składania nowego wniosku o świadczenie. W tym roku trzeba to zrobić. Ważna informacja dla rodziców i opiekunów jest taka, że aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia, wniosek należy złożyć do końca kwietnia. Nie warto zwlekać – mówi Marlena Maląg minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Wniosek o świadczenie 500 plus można składać na trzy sposoby:

  • przez portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl;
  • za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS);
  • przy pomocy bankowości elektronicznej.

Przypominamy, że wnioski o 500 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Pieniądze trafią na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe i nie ma możliwości wypłat pieniędzy w gotówce. W przypadku problemów ze złożeniem wniosku można zgłosić się po pomoc do ZUS-u.

Osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia br., otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2022 r. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie, ustalenie prawa do wypłaty świadczenia 500+ nastąpi w maksymalnym czasie do 3 miesięcy.

Jeśli więc złożymy wniosek w maju, wypłata świadczenia z wyrównaniem za czerwiec nastąpi do 31 lipca. Analogicznie, złożenie wniosku do końca czerwca skutkuje wypłatą z wyrównaniem za czerwiec i lipiec do 31 sierpnia. Jeśli natomiast wniosek złożymy po 30 czerwca, świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożony został wniosek.