Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. W okresie zimowym większość prac wykonuje się na terenie obejścia. Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, iż  corocznie, prawie połowa wypadków podczas prac w gospodarstwach rolnych, spowodowana jest upadkami.

Od kilku lat prowadzona jest kampania pod hasłem „Rola rolnika by upadku unikał” mająca na celu zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym – stosujmy się do zasad bezpieczeństwa, bo to pozwoli zapobiec a nawet może uniknąć zdarzeń wypadkowych.

akcja KRUS

Najczęstszymi przyczynami upadków w sezonie jesienno-zimowym są:

 • zły stan nawierzchni podwórzy tj. grząskość, śliskość, zły stan ciągów komunikacyjnych
  np. oblodzone, ośnieżenie
 • brak obuwia roboczego lub obuwie nieodpowiednie tj. zabrudzone lub wyeksploatowane.

W celu zmniejszenia ryzyka upadku powinno się :

 • zachować porządek w obejściu, dbać o stan techniczny ciągów komunikacyjnych tj. usunąć wszelkich przeszkód, nierówności terenu
 • wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię podwórza
 • zadbać o właściwe odprowadzenie wody opadowej
 • w okresie zimowym na bieżąco oczyszczać trakty komunikacyjne i zabezpieczać powierzchnie
  : posypywać solą, piaskiem
 • w godzinach wieczornych należy stosować odpowiednie oświetlenie posesji
 • schody prowadzące na strych budynków gospodarczych w okresie wzmożonych przymrozków powinno się zabezpieczać przed oblodzeniem; ponadto stopnice powinny być wykonane z materiałów odpornych na niskie temperatury
 • dostosować obuwie do panujących warunków atmosferycznych – stosować właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki, z podeszwą protektorowaną.

W każdej placówce KRUS dostępne są bezpłatne broszury i ulotki związane z kampanią „Rola rolnika by upadku unikał”. W materiałach tych szczegółowo opisano sposoby bezpiecznej pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi. Ponadto zachęcamy do udziału w szkoleniach oraz zapoznawania się z publikacjami o tematyce bhp w rolnictwie.