Upadki osób w gospodarstwie rolnym, to najliczniejsza grupa spośród wszystkich zdarzeń wypadkowych corocznie zgłaszanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Skutkiem takiego wypadku może być trwałe, długotrwałe kalectwo lub śmierć. Dlatego corocznie KRUS prowadzi kampanie  prewencyjne, tym razem ma ona hasło „Rola rolnika by upadku unikał”.

Do upadków osób w trakcie pracy w gospodarstwie rolnym dochodzi najczęściej w wyniku złego stanu nawierzchni podwórza i ciągów komunikacyjnych, używania nieodpowiedniego obuwia, nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, bałaganu w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych, niestosowania drabin i podestów do pracy na wysokości, użytkowania niebezpiecznych i nieprawidłowo skonstruowanych drabin, braku poręczy i barierek przy schodach, zbyt wysokich i nieoznakowanych progów, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, przebywania na ładunkach podczas transportu.

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeżeli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa.

ROLNIKU PAMIĘTAJ:

 • Sprzątaj trakty komunikacyjne
 • Likwiduj nierówności terenu
 • Składaj narzędzia w wyznaczonych stałych miejscach
 • Progi i nierówności oznacz tak, by były widoczne dla osób poruszających się po gospodarstwie np. poprzez pomalowanie intensywnym kolorem
 • Dbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej, zasypuj i niweluj nierówności terenu, w których może zbierać się woda
 • Sprzątaj i naprawiaj na bieżąco ciągi komunikacyjne w obrębie gospodarstwa, a w okresie zimowym systematycznie je odśnieżaj
 • Posypuj materiałem sypkim (np. piasek) śliskie miejsca podwórza po przymrozkach
 • Nie dźwigaj ciężarów przekraczających twoje możliwości. Jeśli coś podnosisz – rób to w pozycji ugiętych kolan. Gdy już niesiesz, pamiętaj, by ładunek nie zasłaniał ci drogi
 • Stosuj właściwe obuwie robocze, tj. za kostkę z antypoślizgową podeszwą, która zmniejsza ryzyko poślizgnięcia. Dbaj o jego stan i dobieraj do wielkości stopy
 • Zadbaj o właściwe oświetlenie obejścia, budynków gospodarczych i produkcyjnych
 • Używaj drabin bezpiecznych tj. wykonanych z mocnych podłużnic, mocnych i solidnie przymocowanych do podłużnic szczebli posiadających zabezpieczenia przed przechyłem i poślizgiem np. u góry -haki zaczepowe, u dołu – zakończenia gumowe lub ostre dostosowane do podłoża
 • Schody utrzymuj w czystości, zabezpieczaj na bieżąco przed poślizgiem
 • Pamiętaj, że nie należy przewozić osób na załadowanych przyczepach
 • Używaj pasów transportowych lub taśm do zabezpieczenia transportowanych materiałów
 • Przy wchodzeniu i schodzeniu z załadowanej przyczepy, czy wozu stosuj odpowiedniej długości drabinę, którą powinna przytrzymywać druga osoba.

Celem kampanii KRUS „Rola rolnika by upadku unikał” jest zmiana świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym – stosujmy się do zasad bezpieczeństwa pracy, bo to pozwoli zapobiec a nawet może uniknąć zdarzeń wypadkowych.