Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie na plakat, który będzie głosem w dyskusji na temat nowego programowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027. Jakie wiążą się z nią nadzieje, jakie oczekiwania, jaki będzie ona miała wpływ na rozwój obszarów wiejskich?

Hasło „Rolnik w nowej perspektywie” zostało wybrane jedynie do celów promocji Konkursu, zatem Organizator nie oczekuje, że nadesłane prace będą wyłącznie jego dosłowną ilustracją.

Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora.

Termin nadsyłania prac konkursowych rozpoczął się 26 marca 2021 r., a kończy 11  czerwca 2021 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 25 czerwca 2021 r.

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu oraz o formie przekazania nagród telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Wyniki oraz nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.arimr.gov.pl w zakładce Dolnośląski Oddział Regionalny oraz na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/dolnoslaski/

Szczegółowe informacje znajdują się w:

Dokumenty dla osób przystępujących do konkursu: