Ulotki z kampaniiGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przystąpiła do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod nazwą „Rosnę zdrowo”. Do wszystkich szkół przekazano specjalne materiały dydaktyczne.

Jako dorośli, w mniejszym lub większym stopniu zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie i jak ciężko może być, gdy go zabraknie. Dla dzieci i młodzieży jest to jednak temat często odległy, któremu nie poświęcają zbyt wiele uwagi. Zauważamy to w ich późniejszych nawykach. Po skończeniu 18 lat i wykonaniu ostatniego bilansu medycznego młodzi ludzie znikają często z systemu opieki zdrowotnej na kilkanaście lat, nie wykonując przez ten czas żadnych badań profilaktycznych.

Takie zachowanie wynika z nadal niewystarczającej wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz braku świadomości, że dbanie o zdrowie zaczyna się od najmłodszych lat.

Pomimo iż w treściach programowych w szkołach mówi się o zdrowiu i zachowaniach prozdrowotnych, to uczniowie nadal zmagają się z otyłością, sięgają po papierosy, e-papierosy, napoje energetyczne oraz w niektórych przypadkach po środki psychoaktywne. Sposobem zaradczym na te problemy jest dalsza edukacja obejmująca swym zakresem zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Należy przy tym pamiętać, że działania prozdrowotne to nie tylko unikanie zachowań ryzykownych czy odpowiednie odżywanie, ale również i te związane z dbaniem o zdrowie od strony fizycznej, psychicznej i relacji społecznych.

Ulotki z kampaniiGłówne cele kampanii:

  • EDUKACJA UCZNIÓW w zakresie zdrowego stylu życia, uwzględniającego takie obszary jak: zdrowe odżywanie, aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, dobre relacje szkolne oraz rodzinne.
  • PROMOWANIE KONSTRUKTYWNYCH POSTAW zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków czy stosowania przemocy.
  • WSPARCIE WYCHOWAWCZE RODZICÓW, w tym wskazanie środowiska rodzinnego, jako tego, które stanowi najważniejszy czynnik ochronny przed zachowaniami ryzykownymi.
  • EDUKACJA UCZNIÓW I RODZICÓW w zakresie umiejętnego planowania czasu (równowaga między aktywnością, wypoczynkiem a snem).
  • WZMACNIANIE wśród uczniów kompetencji społecznych.

Podczas pracy z materiałami dzieci i młodzież uczone są: kreatywności, zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi, poszukiwania i rozwoju poczucia własnej wartości, budowania asertywnej postawy.

Szkoły otrzymały również dostęp do wersji cyfrowej materiałów (karty pracy, scenariusze zajęć w formacie pdf), materiały w ukraińskiej wersji językowej (karty pracy, materiały dla rodziców, materiały konkursowe, scenariusze zajęć) oraz materiały multimedialne (6 filmów edukacyjnych dla uczniów).