Decyzja nr 2/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice wraz z budową kanału technologicznego oraz odcinka sieci oświetlenia i kanalizacji deszczowej”.