Punktualnie o godzinie dziewiątej uczniowie ósmych klas rozpoczęli pierwszy z trzech egzaminów podsumowujących naukę w szkole podstawowej. W gminie Lubin, w pięciu szkołach do egzaminu przystąpiło 86 osób. Z powodu pandemii wszystkich obowiązywał reżim sanitarny.

Ósmoklasiści powrócili dziś do murów szkolnych po wielomiesięcznej nauce zdalnej. Dla zainteresowanych organizowano wcześniej specjalne konsultacje przygotowujące do egzaminów, jednak większość osób spotkała dziś kolegów i koleżanki po raz pierwszy po długiej przerwie. Nie narzekali jednak na naukę zdalną, wręcz przeciwnie. W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim  tuż przed wejściem do budynku na egzamin uczniowie mówili:

– Stres jest niewielki, raczej motywujący, na zdalnym nauczaniu mieliśmy dużo czasu na przygotowanie się do egzaminów. Dzisiejszego polskiego się nie obawiamy, jutro może być trudniej na matematyce – mówili zgodnie Ola Krawczyk i Piotr Kowacki, którzy w przyszłości myślą o zawodzie informatyka.

Bez nerwów do egzaminu podchodził także Bartosz Poprawa, który myśli o zawodzie mechanika samochodowego – Czuję się dobrze, jestem przygotowany, może będą lekkie nerwy przed jutrzejszą matematyką.

Do budynku szkoły, ze względu na zagrożenie koronawirusem wpuszczani byli dziś tylko uczniowie zdający egzamin i niezbędna kadra. Wszystkich obowiązywało zachowanie dystansu i maseczki, które uczniowie mogli zdjąć dopiero po tym, jak zasiedli w egzaminacyjnych ławkach.  Każdy miał ze sobą dwa długopisy z czarnym wkładem i ze względu na pandemie własną butelkę z wodą.

W komisji było dwóch nauczycieli z danej szkoły i jeden z innej placówki. Dzisiejszy egzamin z języka polskiego trwał 120 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami ten czas wydłużano. Jutro o 9 rozpocznie się test z matematyki, w  środę z języków obcych, głównie z języka angielskiego.

– Życzyłem im przede wszystkim spokoju, opanowania emocji i pozytywnych wyników. Wierzę, że wszyscy sobie dobrze poradzą – mówi Mateusz Marciniak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim.

Uczniowie, którzy z różnych powodów nie przystąpili dziś do egzaminów mogą skorzystać również z dodatkowych terminów – 16, 17 i 18 czerwca (kolejno język polski, matematyka i język obcy nowożytny).

Każdy ósmoklasista musi podejść do tego egzaminu. Za trzy testy uczniowie mogą zdobyć w sumie 100 punktów,  wyniki zostaną opublikowane w formie procentowej. Razem ze świadectwem będą miały wpływ na przyjęcie do wybranej szkoły ponadpodstawowej.