25. sesję obecnej kadencji przeprowadzono w sposób zdalny ze względu na zagrożenie koronawirusem. Przypomnijmy, że zgodnie z projektem uchwały budżetowej tegoroczne dochody Gminy Lubin wyniosą 115 mln 540 tys. zł, wydatki natomiast 123 mln 454 tys. zł.

Deficyt pokryty będzie z celowych dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Dróg Samorządowych, które to dotacje otrzymaliśmy w poprzednim roku  z rozłożeniem na rok bieżący oraz z kredytu. Wśród dochodów największą pozycję stanowią podatki:

 • podatek do nieruchomości 22 900 000 zł
 • opłata eksploatacyjna 8 600 000 zł
 • podatek rolny 1 130 000 zł
 • podatek od czynności cywilnoprawnych 1 015 000 zł

Tegoroczna subwencja oświatowa  ma wynieść 9,7 mln zł.

W roku 2021 zaplanowano następujące cztery dotacje majątkowe:

 • na przebudowę dróg powiatowych w Miłoradzicach oraz Czerńcu – 590 tys. zł
 • dotacja z RPO WD 2014-2020 „Rozwój e- administracji  w Gminie Lubin” – prawie 318 tys. zł
 • dotacja z PROW 2014-2020: „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Raszówka   na terenie gminy Lubin” – ponad 293 tys. zł.
 • dotacja z PROW 2014-2020: „Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie” – ponad 306 tys. zł.

Na inwestycje w tym roku ma być przeznaczone 17 mln złotych. Wśród wydatków prawie 25 mln to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  Stanowią one 20,09% wydatków ogółem i 23,28% wydatków bieżących.

Na fundusz  sołecki przeznaczono w tym roku ponad 1 mln 241 tys. W formie dotacji Gmina Lubin dofinansuje także w tym roku:

 • utrzymanie powiatowej komunikacji publicznej 3.950.000 zł
 • rozliczenie z UM Lubin za uczniów uczęszczających do miejskich szkół 3.594.000 zł
 • rozliczenie UM Lubin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli 1.500.000 zł
 • dotacja na działalność dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin  1.931.000 zł
 • dotacja na działalność dla Gminnej Biblioteki Publicznej  600.000 zł