W Raszówce budowany jest dodatkowy segment dydaktyczny, który będzie połączony specjalnym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym. Podobną inwestycję przeprowadzono ostatnio także w szkole podstawowej w Szklarach Górnych.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce będzie kosztować ponad 2 mln 332 tys. zł, z czego  1.267.139,97 udało się pozyskać w formie dofinansowania  z Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID.

Powstający nowy segment będzie miał powierzchnię użytkową 380,40 m². W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie między innymi następujących podstawowych elementów robót:

  • roboty demontażowo – rozbiórkowe oraz zamurowania w celu połączenia łącznikiem istniejącego budynku szkoły z dobudowywanym segmentem,
  • wykonanie ław fundamentowych żelbetowych na warstwie betonu wyrównawczego,
  • wykonanie ścian fundamentowych oraz ścian konstrukcyjnych zewnętrznych
  • wykonanie stropodachu
  • dostawa i montaż aluminiowej ślusarki okiennej i drzwiowej,
  • wykonanie instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania wraz kotłownią, gazowej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, elektrycznej, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, system oddymiania grawitacyjnego, odgromowej, niskoprądowej w tym: sieci komputerowej, system telewizji dozorowej, system instalacji dzwonkowej, sygnalizacji włamania i napadu oraz klimatyzacji w części świetlicowej na parterze budynku,
  • wykonanie sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej,
  • wykonanie kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wody deszczowej z dachu do zbiornika na deszczówkę,

Rozbudowa szkoły stała się konieczna, kiedy zlikwidowano gimnazja i szkoły podstawowe stały się znowu ośmioklasowe.

– W nowym segmencie zyskamy na parterze dużą świetlicą i na piętrze dwie sale edukacyjne. Dziś mamy tylko 11 sal i salę gimnastyczną, przy 12 oddziałach klasowych. Ta rozbudowa zdecydowanie poprawi komfort nauczania – mówi Lucyna Szudrowicz, dyrektor szkoły w Raszówce.

Zgodnie z umową inwestycja powinna się zakończyć do końca listopada, nie jest wykluczone jednak, że nowy budynek będzie gotowy wraz z nowym rokiem szkolnym.