Rozpoczęły się wybory 31 sołtysów w gminie LubinWczoraj zorganizowano pierwsze zebrania sołeckie, na których dokonywane są wybory sołtysów i rad sołeckich nowej kadencji. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem, wybory zakończą się na początku marca.

Przypomnijmy, że sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Lubin. Do jego zadań należy m.in. reprezentowanie interesów mieszkańców, przedstawianie projektów inicjatyw społecznych, wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym czy też organizowanie pomocy sąsiedzkiej. Wszystkim sołtysom w codziennej pracy pomagać będą kilkuosobowe rady sołeckie.

Pierwsze zebrania sołeckie odbyły się w Kłopotowie i Osieku. We wszystkich 31 spotkaniach zamierza uczestniczyć wójt Tadeusz Kielan.

Przez ostatnie dwa lata i ograniczenia związane z pandemią mieliśmy wszyscy utrudniony kontakt, dlatego chcę odwiedzić wszystkie sołectwa, by mieć możliwość porozmawiania o tym co dobrego udało się do tej pory zrobić i jakie są oczekiwania w stosunku do samorządu mówi Tadeusz Kielan.

Zebrania ogłaszane są zgodnie z przepisami prawa z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. W tym tygodniu odbędą się jeszcze w Miroszowicach i Księginicach (24 stycznia), Dąbrowie Górnej i Składowicach (25 stycznia) oraz Niemstowie i Siedlcach (26 stycznia).

Na początku każdego tygodnia będziemy publikować zebrane wyniki zakończonych wyborów i zapowiadać kolejne zebrania sołeckie.