1 kwietnia tego roku ruszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który potrwa do 30 czerwca 2021 r. Uczestnictwo w spisie jest obowiązkowe. Na stronie spis.gov.pl dostępna jest już aplikacja, za pomocą której będzie można dokonać samospisu.

„Samospis internetowy” jest podstawową formą uczestnictwa w spisie, a metodami uzupełniającymi są spis telefoniczny lub spis bezpośredni dokonany przy pomocy rachmistrza spisowego.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Osoby, które nie mają możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu) mogą to zrobić Gminnym Biurze Spisowym w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3.

W pokoju nr 28 (parter) znajdować się będzie komputerowe stanowisko przeznaczone do samopisu.  Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerami telefonów: 76 840 31 03 lub 76 840 31 44.

Samospisu będzie można także dokonać w urzędach statystycznych i pozostałych jednostkach statystyki publicznej oraz urzędach wojewódzkiech.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.