Po wakacjach rozpoczął się cykl zajęć  z zabawami i grami ruchowymi w ramach projektu „Akademia Żaczek”,  który jest skierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat. Uczestniczy w nich prawie 130 maluchów  z przedszkola oraz  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lubin.

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim, Siedlcach i Niemstowie, a także Przedszkolu w Raszówce i Przedszkolnym Oddziale Zamiejscowym w Lubinie oraz Punkcie Przedszkolnym w Szklarach Górnych.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowany trener w obecności nauczyciela-wychowawcy raz w tygodniu przez  godzinę dla każdej z grup.

Celem projektu jest aktywizacja najmłodszych mieszkańców gminy, popularyzacja sportu poprzez zabawy ruchowe oraz  wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. To także możliwość  rozpoznania sprawności fizycznej dzieci w wieku 5 – 6 lat. Gry i zabawy ruchowe są doskonałą okazją dostarczania dzieciom odpowiedniej dawki ruchu, ale również przeżywania pozytywnych emocji radości i zadowolenia. Nie bez znaczenia jest także idea współzawodnictwa i sukcesu w duchu fair play.