Gmina Lubin - zdjęcie z lotu ptaka - infrastruktura drogowaWójt Gminy Lubin informuje, że w okresie od 18.04.2024 r. do 23.05.2024 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące opracowanego projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2024-2030 wyznaczającej kierunki i cele rozwoju gminy.

Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców opinii, zebranie uwag, wniosków i propozycji zmian dotyczących projektu strategii.

Zachęcamy zatem do aktywnego udziału w konsultacjach i składanie swoich uwag do dnia 23.05.2024 r. . Wszystkie szczegóły z tym związane są dostępne w   Ogłoszeniu o konsultacjach społecznych dotyczących projektu strategii rozwoju Gminy Lubin na lata 2024-2030.

We wskazanym czasie konsultacji treść  dokumentu strategicznego zostanie wyłożona do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 3 w pokoju nr 17 oraz dostępna pozostaje w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie