Wymiana dachu i ogrzewania, a także budowa szatni dla kobiet, pomieszczenia gospodarczego i socjalnego oraz łazienki z prysznicem – to zadania, które wykonane zostaną w ramach rozpoczętej niedawno rozbudowy remizy w Zimnej Wodzie. Koszt inwestycji wyniesie ponad 378 tys. zł.

Istniejący budynek składa się z części garażowej oraz pomieszczeń gospodarczych i zaplecza socjalno – sanitarnego. Teraz zostanie rozbudowany od strony północnej, na całej długości remizy. Łącznie powierzchnia użytkowa nowej części budynku wyniesie 60 m kw.. Powstanie także dodatkowe wejście.

W ramach rozbudowy przewiduje się wymianę części istniejącego pokrycia dachu z gontu bitumicznego na blacho-dachówkę.

– Długo oczekiwana rozbudowa poprawi nasze warunki socjalno-bytowe. Ze względu na zniszczone przez warunki atmosferyczne pokrycie dachowe i nieszczelności była potrzeba jego wymiany. Wymiana ogrzewania pozwoli obniżyć koszty. Łazienka z prysznicem umożliwi umycie się po akcjach ratowniczo-gaśniczych – mówi Grzegorz Obara, prezes OSP w Zimnej Wodzie.

Nowo wybudowany segment wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne (wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej oraz wentylacji mechanicznej) a także instalację odgromową. Źródłem ciepła dla budynku będzie kocioł gazowy z pełną automatyką. Dodatkowo zostaną przebudowane istniejące instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Rozbudowa ma się zakończyć we wrześniu bieżącego roku.