18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła  wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok.

Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70%, a w przypadku płatności obszarowych – 85% należnych dopłat.

Agencja przekazuje pieniądze wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. ARiMR zachęca rolników oczekujących na wypłatę zaliczek, aby sprawdzili, czy Agencja posiada właściwe dane do przelewu. Jeżeli numer konta będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld złotych. Cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. wynosi nieco ponad 3 mld zł.