Pięć klubów sportowych z naszej gminy pozyskało dodatkowe wsparcie w ramach Rządowego Programu „Klub” – edycja 2023. Pozyskane 55 tysięcy złotych to w praktyce cztery dotacje po 10 tysięcy i jedna w kwocie 15 tysięcy.

Celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. Chodzi również o wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, między innymi stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Program skierowany jest do klubów sportowych, w tym uczniowskich klubów sportowych (UKS) działających w formie stowarzyszeń, realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Warunkiem pozyskania środków był wymagany udział własny, który mógł być pokryty ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego m.in. w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury na podstawie stosownej umowy z określeniem wartości finansowej usługi.

Dzięki dotacji, którą kluby otrzymują corocznie z budżetu gminy Lubin (w tym roku przyznano 449 tysięcy złotych) w ramach otwartego konkursu ofert na 2023 rok możliwe było pozyskanie dodatkowego wsparcia w ramach tego programu.

W wyniku rozstrzygnięcia Rządowego Programu Klub dofinansowanie w wysokości 15 000 zł otrzymał klub wielosekcyjny:

  • Ludowy Związek Sportowy Szkolnego Koła Sportowego w Raszówce

oraz kluby jednosekcyjne, które otrzymały po 10 000 złotych:

  • Ludowy Klub Sportowy „Unia” Miłoradzice
  • Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Niemstów
  • Klub Sportowy „Unia” Szklary Górne
  • Klub Sportowy „Kłopotów-Osiek”

Kluby sportowe pozyskane środki finansowe z  tego rządowego programu będą mogły przeznaczyć na wynagrodzenie szkoleniowca lub szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, uzupełnienie bazy sprzętowej tj. zakup sprzętu lub urządzeń sportowych i/lub zorganizowanie zgrupowania / obozów sportowych.