Rządowy Program Odbudowy Zabytków - tablica informacyjna

Zakres prac obejmował wykonanie:

  • Rusztowania ramowe zewnętrzne – rozłożenie.
  • Zabezpieczenie stolarki okiennej.
  • Przygotowanie starego podłoża i oczyszczenie powierzchni elewacji.
  • Zagruntowanie ścian.
  • Dwukrotne pomalowanie elewacji.
  • Czynności porządkowe, pomocnicze i wywóz odpadów budowlanych.

Wartość inwestycji: 127 344,93 zł.
Zadanie zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie: 124 744,93 zł