Rządowy Program Odbudowy Zabytków - tablica informacyjna

Zakres prac obejmował wykonanie:

  • Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych.
  • Wykop i odsłonięcie ścian poniżej terenu.
  • Izolacja z foli kubełkowej.
  • Przygotowanie i naprawa podłoża, usuniecie zmurszałych spoin, oczyszczenie powierzchni.
  • Impregnacja biobójcza i przeciw solna.
  • Tynki renowacyjne cokołu.
  • Malowanie tynków renowacyjnych cokołu.
  • Zasypanie wykopów.

Wartość inwestycji: 56 348,28 zł
Zadanie zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie: 55 000,00 zł