Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK) ostrzega, że firma Medical Factory Sp. z o.o., mająca siedzibę w podpoznańskim Wysogotowie organizuje w ostatnim czasie w Lubinie tzw. pokazy handlowe – pod pozorem przeprowadzenia badań słuchu lub wzroku. Osoby uczestniczące w pokazach zgłaszają, że mają problemy z odzyskaniem wpłaconych na pokazach pieniędzy.

W związku z powyższym Łukasz Dajewski, jako PRK przypomina:

  • Uważaj na pułapki w zaproszeniach. Nie daj się zwieść, że chodzi o bezpłatne badania czy promocję nowej sieci sklepów. Pamiętaj, że prezenty przeważnie nie są za darmo.
  • Nie podejmuj szybko i pochopnie decyzji. Masz prawo do rzetelnej informacji na temat oferowanych produktów. Dopytaj o ich właściwości, porównaj ceny. Nie daj sobie wmówić, że musisz kupić daną rzecz natychmiast, bo potem nie będziesz miał okazji.
  • Uważaj przy płatności na raty. Dokładnie przeczytaj umowę i załączniki do niej, włącznie z tym, co jest napisane „małym drukiem”. Sprawdź, czy nie ma ukrytych dodatkowych kosztów.
  • Domagaj się dokumentów. Sprzedawca musi dać Twój egzemplarz umowy, wszystkie załączniki do niej, regulaminy promocji itp.
  • Możesz odstąpić od umowy. Masz na to 14 dni od otrzymania towaru. Jeśli sprzedawca cię o tym nie poinformował, termin wydłuża się do 12 miesięcy. Po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, musisz w ciągu 14 dni na własny koszt odesłać produkty.

Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2023 r.:

  • firmy nie mogą już przyjmować płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Ma to chronić seniorów, tak aby nie musieli walczyć o odzyskanie wpłaconych pieniędzy w sytuacji, gdy przemyślą zakup i z niego zrezygnują odstępując od umowy w ustawowym terminie
  • obowiązuje zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych na przykład kredytu konsumenckiego podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa jest nieważna z mocy prawa i nie wywołuje skutków dla konsumenta.
  • istnieje możliwość odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi m.in. o tzw. umowy obejmujące abonamenty medyczne.
  • wydłużono do 30 dni termin na odstąpienie od umowy w przypadku jej zawarcia podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę.

Dodatkowo przypominamy, że od 26 maja 2022 roku obowiązuje zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli np. na pokazach.