Nabożeństwo - widok z góry.Dziewięcioletnią posługę w parafii w Osieku kończy ksiądz proboszcz Wojciech Skowron. Uroczystą mszę świętą z tej okazji koncelebrowało sześciu kapłanów, a uczestniczyli w niej wierni, przyjaciele  oraz przedstawiciele władz gminy Lubin.

Rozstania są trudne tylko wtedy, gdy nadchodzi chwila pożegnania z osobą bliską sercu. Taką właśnie jest ksiądz Wojciech Skowron, który zapisze się wielkimi literami w historii gminy oraz parafii, obejmującej swoim zasięgiem Osiek, Pieszków i Kłopotów.

– Księże proboszczu, byłeś z nami w dniach radości i smutku, zawsze kiedy Cię potrzebowaliśmy i pozostaniesz w naszych sercach. Zostawiasz po sobie wiele. To zarówno dzieła namacalne, widoczne, jak i te niewidoczne, tak ważne w naszej wierze. To dwa powołania kapłańskie, dwaj szafarze, to nowa Róża Różańcowa. To wszystkie wspaniałe eucharystie, których nie jesteśmy w stanie policzyć, blisko 50 eucharystii komunijnych, śluby i inne sakramenty. To także odnowione i odrestaurowane  świątynie. Mam cichą nadzieję, że tak jak my dziś z należytym szacunkiem wspominamy wielkiego osieczanina Caspara von Schwenckfelda, tak nasze prawnuki wspominać będą wielkiego budowniczego Wojciecha Skowrona – mówił Artur Michał Tórz, parafianin, członek Rady Parafialnej.

W uroczystej eucharystii uczestniczyli ksiądz Janusz Ospa, dziekan dekanatu Lubin Wschód, i proboszcz parafii św. Jana Sarkandra w Lubinie, jak również ks. Mariusz Jeżewicz, dyrektor Liceum Salezjańskiego i przełożony wspólnoty zakonnej,  ks. Janusz Kamiński, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie, ks. Mirosław Łobodziński, dyrektor Salezjańskiego Ośrodka w Marianówce oraz ojciec Artur, misjonarz z Kamerunu, wieloletni przyjaciel księdza Wojciecha Skowrona, jeszcze z czasów nowicjatu.

Padło wiele ciepłych słów. Oprócz duszpasterzy i wiernych za współpracę i zaangażowanie dziękowali wójt Tadeusz Kielan oraz radna gminy Lubin Zofia Marcinkiewicz.

– Dziękuję za wszystko co było dobre w ciągu ostatnich, a było tego dobra bardzo dużo, zarówno w naszej wzajemnej współpracy, jak i w działaniach księdza proboszcza na rzecz parafian i parafii, która rozciąga się na trzy miejscowości Osiek, Pieszków i Kłopotów. Myślę o tym, co wydarzyło się w sferze  materialnej, ale także duchowej, tak ważnej dla pogłębiania naszej wiary. Dziękuję za zaangażowanie i profesjonalizm podczas pełnionej posługi. Życzę zdrowia, siły do pracy Bożej opieki i wielu łask Bożych oraz dalszych sukcesów przynajmniej tak spektakularnych, jak te na terenie naszej gminy. Życzę również parafian z otwartym sercem, takich jak u nas – mówił wójt Tadeusz Kielan.

Ksiądz proboszcz Wojciech Skowron 1 sierpnia rozpocznie posługę kapłańską w jednej z częstochowskich parafii, gdzie będzie także nadzorował sprawy ekonomiczne wspólnoty.

– Jakie to  było dziewięć lat? Szybkie, wyjątkowo, jakby wczoraj się zaczęło – śmieje się kapłan. – Niedawno wspominaliśmy początki mojej posługi. Jedna z parafianek, pani Antonina powiedziała mi wtedy, żebym trochę odpoczął, rozejrzał się, zaklimatyzował. Odpowiedziałem, że nie ma na co czekać, że dziewięć lat szybko zleci i… rzeczywiście zleciało. Będzie mi brakowało nabożeństw w moim stylu, czyli liturgicznie poprawnych, bo – tak jak wspomniał ksiądz dziekan – ja taką poprawnością  liturgiczną trącę. Lubię trzymać się schematów. Będzie mi brakowało ludzi oczywiście, bo bez nich nie ma Kościoła – mówi ksiądz Wojciech Skowron.

To dzięki zaangażowaniu duchownego, po pięciu wiekach do Kościoła w Osieku powrócił – w formie wiernej kopii – ołtarz w postaci „Tryptyku Świętych Dziewic”, od wspólnoty Kościoła Zielonoświątkowego „Anastasis” w Legnicy odkupione zostały, a następnie odrestaurowane i zainstalowane oryginalne organy, wyprodukowane w 1890 roku, których gra wzbogaca obecnie liturgię, wymienione zostały ławki, posadzka i stolarka oraz zagospodarowano pocmentarny teren przy kościele w Osieku, podlegający opiece konserwatorskiej

Wiele działo się także w kościołach filialnych. W Pieszkowie wykonano renowację barokowego ołtarza, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, a w Kłopotowie po 20 latach oficjalnie zakończona została budowa świątyni i nastąpił jej odbiór. Kościół został także gruntownie zmodernizowany. W obydwu miejscowościach zainstalowane zostało ogrzewanie. To tylko część z długiej listy inwestycji zrealizowanych w latach 2012 – 2020  na terenie parafii.

Od 1 sierpnia – zgodnie z decyzją przełożonych zakonnych – funkcję proboszcza w parafii p. Chrystusa Króla w Osieku będzie pełnił ks. Jerzy Bachor – salezjanin, w parafii będzie posługiwał także drugi kapłan – ks. Władysław Biczysko.