Grafika NSPTrwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy jest podstawową i obowiązkową formą udziału w spisie.

Osobom, które ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie są w stanie dokonać samospisu, pomogą rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Spisać można się również na infolinii spisowej, obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem – 22 279 99 99.

Jak wyjaśnia GUS, spisowi podlegają „osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski oraz osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania”. Podlegają mu także „mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami”.

Podstawową formą jest samospis w formule online. Można go dokonać bezpiecznie, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem strony spis.gov.pl, gdzie jest dostępna interaktywna aplikacja do uzupełnienia wpisu. Dostępne są tam formularze w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Takie rozwiązanie jest wygodne nie tylko ze względu na pandemię, ale również wygodę wypełniania takiego formularza – spisu można dokonać o dowolnej godzinie przez siedem dni w tygodniu.