W związku z częstymi i nieuzasadnionymi reklamacjami zgłaszanymi przez mieszkańców, które dotyczą odbioru odpadów segregowanych przypominamy, że na terenie gminy Lubin obowiązuje od kilku lat tzw. system workowy. Oznacza to, że odpady muszą być składowane w workach, bo tylko takie są odbierane przez firmę transportującą odpady.

Przypominamy, że system workowy  polega na segregacji odpadów : plastik – worek żółty, papier – worek niebieski , szkło – worek zielony, biodpady – worek brązowy.

Firma odbierająca odpady do segregacji pozostawia taką sama ilość worków jaką zabierze, czyli na przykład zabierając pięć worków żółtych, pozostawi taką samą ilość worków żółtych w boksie śmietnikowym.

 Jest tylko limit na odbiór bioodpadów czyli worków brązowych. Na gospodarstwo domowe przypada limit czterech worków- nadmiar odpadów bio należy kompostować lub wywieźć do  Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które są w Siedlcach i Oborze.

W związku z tym mieszkańcy, którzy zaopatrzyli się w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych takich jak: papier, tworzywo, szkło oraz odpady bio muszą w pierwszej kolejności umieścić odpady w  workach do segregacji a następnie w pojemnikach.

System workowy stanowi zabezpieczenie przez zagrożeniami epidemiologicznymi, na które mogą być narażeni pracownicy firm odbierających odpady. Prosimy o przestrzeganie zasad ustalonych na terenie Gminy Lubin w odbiorze odpadów segregowanych.

Odpady segregowane, które będą umieszczane w pojemnikach do segregacji luzem nie będą odbierane !