W świetlicy wiejskiej przy bibliotece w Oborze odbyło się szkolenie pod hasłem „Bezpieczny Senior”, w zakresie edukacji społecznej na rzecz bezpieczeństwa, przeprowadzone przez Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa.

Uczestniczki spotkania otrzymały wiele cennych rad od byłego policjanta, na temat zachowania się w kryzysowych sytuacjach.

Spotkanie przygotowane zostało przez bibliotekę w Oborze i sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Organizatorzy dziękują za wsparcie finansowe, a uczestniczkom za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza, potwierdzona uzyskanym certyfikatem, uchroni seniorów przed zagrożeniami.