Ulotka: wykaz przyjmowanych leków. Gmina Lubin została partnerem Ogólnopolskiej kampanii Społecznej „Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia!” organizowanej przez PASMI – Polski Związek Producentów Leków bez Recepty we współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO-Głosem Seniora pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Akcja pt. „Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia” ma na celu wsparcie pacjentów i lekarzy w odpowiedzialnym stosowaniu i nie nadużywaniu leków. W ramach partnerstwa gmina Lubin otrzymała certyfikat potwierdzający udział w kampanii oraz 200 zestawów przygotowane przez PASMI zawierających wykaz przyjmowanych produktów i pudełko na leki. Pakiety pozwolą seniorom przechowywać oraz regularnie spisywać listę przyjmowanych produktów, zarówno leków, jak i suplementów diety czy też wyrobów medycznych.
Pierwsze pakiety zostaną przekazane seniorom podczas Spartakiady Seniorów gminy Lubin w najbliższą sobotę 3 lipca br. w Gorzycy.