W Urzędzie Gminy Lubin, przy ulicy Księcia Ludwika I nr 3, zamontowano specjalną skrzynkę, do której można kierować swoje spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania środowiska seniorów w gminie Lubin. Skrzynka jest umiejscowiona na parterze budynku – z lewej strony, czyli od wejścia bocznego. Nazwano ją –  Skrzynką pomysłów i wniosków seniorów.

Skrzynka przeznaczona jest dla osób, które chciałyby podzielić się swoimi przemyśleniami czy też nowatorskimi rozwiązaniami i pomysłami dotyczącymi środowiska seniorów w naszej gminie.

Jest to inicjatywa i jeden ze zrealizowanych już punków Planu pracy Rady Seniorów na rok 2022.

Wszystkie wnioski i pomysły będą analizowane i omawiane na posiedzeniach Rady Seniorów Gminy Lubin. Posłużą do tworzenia między innymi rocznych planów pracy.

Zachęcamy wszystkich do współpracy, nie tylko seniorów! Może się bowiem okazać, że to młodzież będzie miała świetny pomysł jak zintegrować na przykład środowisko szkolne i senioralne.