Przez kilkanaście miesięcy seniorzy z gminy Lubin aktywnie działali  w projekcie „Rady seniorów – przestrzeń do aktywności obywatelskiej seniorów”. Jego inicjatorem i koordynatorem  była Fundacji Ekologiczna „Zielona Akcja” z Legnicy. W Podgórzynie zorganizowano specjalne spotkanie, na którym podsumowano wielomiesięczną pracę.

W podsumowaniu wzięła udział czteroosobowa delegacja seniorów z gminy Lubin, w skład której wchodzili: Janina Mucha – przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Lubin, Alicja Maćkowiak – członek Rady Seniorów Gminy Lubin, Cecylia Szwedo – mieszkanka Osieka, Gabryela Razowska – mieszkanka Krzeczyna Małego.

Głównym celem przedsięwzięcia był wzrost aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wsparcie rozwoju pięciu Rad Seniorów oraz wzrost znaczenia i wpływu tych środowisk na politykę senioralną realizowaną w tych gminach Dolnego Śląska w czasie trwania projektu.  Obok Rady Seniorów Gminy Lubin uczestniczyli w działaniach także seniorzy z gmin: Janowice Wielkie, Lubawka, Mieroszów oraz Podgórzyn.

W ramach tego projektu nasi seniorzy, we wrześniu 2021 r. uczestniczyli w szkoleniu „Obywatelska szkoła seniora”, które było poświęcone aktywizacji seniorów z lokalnych środowisk oraz ponoszeniu jakości działania Rad Senioralnych.

W październiku 2021 r. odbyło się spotkanie, podczas którego pod hasłem „Na przekór pandemii 2021” zaplanowano pierwszą inicjatywę Rady Seniorów Gminy Lubin, były to warsztaty „Barwy jesieni – stroiki, wianki, jesienne kompozycje”. Warsztaty miały na celu integrację międzypokoleniową. Potwierdziło się, że florystyka uczy precyzji i cierpliwości, inspiruje, integruje, pobudza kreatywność, działa motywacyjne i terapeutycznie. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 seniorów z naszej gminy, którzy stworzyli wyjątkowe, jesienne kompozycje kwiatowe.

W lutym 2022 r. odbyły się warsztaty z psychologiem „Radość życia”, które miały formę wykładu i treningu. Seniorzy mówili o rozpoznawaniu emocji i uczuć oraz o wykształceniu własnych sposobów i umiejętności pozyskiwania dobrostanu zwanego szczęściem.

Pod hasłem „Seniorzy rozwijają skrzydła 2022” w czerwcu 2022 r. zrealizowana została ostatnia inicjatywa w ramach projektu. Rada Seniorów Gminy Lubin zaprosiła do współpracy szkołę podstawową w Krzeczynie Wielkim. W ramach integracji międzypokoleniowej seniorzy wraz z uczniami posadzili ponad 90 sadzonek roślin miododajnych i ziół.