Seniorzy z gminy Lubin wzięli udział w szkoleniu „Obywatelska szkoła seniora”, które było poświęcone aktywizacji seniorów z lokalnych środowisk oraz ponoszeniu jakości działania Rad Senioralnych.

Szkolenie to jedna z części projektu  „Rady seniorów – przestrzeń do aktywności obywatelskiej seniorów”,  który  realizuje Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”. Uczestniczą w nim obok naszych mieszkańców także seniorzy z gmin: Janowice Wielkie, Lubawka, Mieroszów,  Podgórzyn.

Główne założenie projektu  projektu to wzmocnienie Rad Seniorów po okresie pandemii oraz zaproszenie do aktywności środowiska senioralnego. Projekt umożliwia także zaplanowanie inicjatyw, które zintegrują środowisko 60+– każda z Rad Seniorów będzie mogła skorzystać ze wsparcia finansowego  dwóch inicjatyw. Mogą to być wydarzenia integracyjne, działania w przestrzeni, działania związanie ze wsparciem po pandemii.

Pierwsza inicjatywa powinna się odbyć jeszcze w IV kwartale tego roku, druga w pierwszej połowie przyszłego roku.

– Cieszymy się że Rada Seniorów Gminy Lubin chce się zaangażować w działania projektu, to świadczy o dużej gotowości do wspierania seniorów i tworzenia dobrego środowiska dla aktywności osób 60+. Nie mamy wątpliwości, że Rada zaplanuje i przeprowadzi ciekawe inicjatywy zapraszające do bycia razem i cieszenia się życiem. To bardzo ważne po okresie zagrożeń pandemicznych – powiedziała Irena Krukowska-Szopa z Fundacji „Zielona Akcja”.

Główne działania tego projektu, to oprócz wyjazdowego szkolenia także planowanie inicjatyw, ich realizacja, warsztaty oraz rekomendacje dla samorządów dotyczące lokalnej polityki senioralnej w gminie po pandemii. Projekt ma się zakończyć wspólną konferencją podsumowującą wielomiesięczną pracę.