Wójt gminy Lubin i Rada Seniorów zapraszają osoby zamieszkałe na terenie naszej gminy, w wieku 50+ na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą pod hasłem „Zamki i pałace Wielkopolski Gołuchów i Dobrzyca”.

Wycieczka zorganizowana będzie 22 czerwca, planowany wyjazd to godzina 7.00,  powrót  około godz. 21.00.

W planie są liczne spacery i zwiedzanie wielu miejsc:

  • Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie wraz z przewodnikiem,
  • spacer po największym w Wielkopolsce ogrodzie w stylu angielskim,
  • wizyta w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy,
  • zwiedzanie z przewodnikiem wnętrz klasycystycznego pałacu Gorzeńskich z XVIII wieku
  • spacer po parku w stylu angielskim, w którym rośnie jeden z największych platanów w Europie

Uczestnicy ponoszą odpłatność, której wysokość jest uzależniona od zniżek. Niższa odpłatność przysługuje osobom w wieku 65+, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Osoby, którym nie przysługują zniżki zapłacą  44 zł, osoby, którym przysługują zniżki – 30 zł.

Wycieczka  jest w części finansowana ze środków gminy Lubin. W całym pakiecie uczestnicy mają zapewniony przejazd autokarem,  ubezpieczenie, opiekę pilota i wizyty w miejscach określonych programem.

We własnym zakresie uczestnicy muszą zadbać o napoje i posiłki oraz inne bilety wstępu poza programem wycieczki.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy i wpłaty w biurze O/PTTK w Lubinie, Rynek 22 (8.00-16.00) do 17 czerwca 2022 r. tel. 668 837 857, pttkolubin@interia.pl

Wpłaty w biurze O/PTTK, Rynek 22 lub na rachunek bankowy: 29 1090 2082 0000 0005 4600 4201