Kolejne serce na nakrętki w naszej gminie stanęło  na terenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim.  Wielokrotnie rodzice i uczniowie szkoły wyrażali wolę zbierania nakrętek na cele charytatywne. Postawiono je tak, by mieszkańcy sołectwa mogli wrzucać nakrętki, niezależnie od godzin pracy szkoły.

Kiedy zainicjowano pomysł stworzenia serca, które ma służyć celom charytatywnym szukano jednocześnie sposobu zminimalizowania kosztów przedsięwzięcia. I wtedy nieocenioną wartością okazały się umiejętności pracującego w szkole pana Zdzisława – konserwatora, który samodzielnie serce zaprojektował i wykonał.

Dzieci zbierają nakrętki w domach oraz wśród rodziny i sąsiadów. Uczą się tym samym, że to pomoc potrzebującym i ochrona środowiska.

Dzieci zbierają nakrętki w domach oraz wśród rodziny i sąsiadów. Uczą się tym samym, że to pomoc potrzebującym i ochrona środowiska.

– Warto dodać, że w zdecydowanej większości zostało ono wykonane z materiałów z odzysku. Możemy zatem powiedzieć, że oprócz tego, że będzie służyć dobrej sprawie, czyli wsparciu najbardziej potrzebujących, to powstało  przy zachowaniu zasad ochrony środowiska – mówi  Mateusz Marciniak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim.

Serce na nakrętki to projekt, którego celem jest  zebranie jak największej ilości plastikowych nakrętek i przekazanie ich wybranej osobie potrzebującej lub fundacji. Współpracuje przy tym  cała społeczność lokalna. Ta akcja równocześnie  wspomaga recycling  i umożliwia mieszkańcom w świadomy i łatwy sposób pozbywanie się plastikowych nakrętek.

Trwająca zbiórka ma na celu wsparcie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami intelektualnym, które organizuje Fundacja im. Brata Alberta w Lubinie.

– Zachęcamy całą społeczność szkolną i mieszkańców naszej gminy do przyłączenia się do akcji – dodaje dyrektor Marciniak.