Rozpoczął się sezon rowerowy. Przypominamy: rowerzyści także są uczestnikami ruchu drogowego i oprócz uprawnień ciążą na nich także obowiązki, które muszą respektować. Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!

Najważniejsze prawa o obowiązki rowerzysty określa Kodeks Drogowego:

Art.33.1. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

1a. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych kierujących tymi pojazdami. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art.33ust.1 lub art.16ust.4 i5.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zabrania się:

 • 1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust.3a;
 • 2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
 • 3) czepiania się pojazdów.

3a.Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo winny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4.(uchylony)

 5.Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

 • 1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
 • 2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50km/h, wynosi co najmniej 2m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
 • 3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust.6.

6.Kierujący rowerem, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

7.Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art.11ust.1–3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

 

Jak zadbać o bezpieczeństwo na jednośladzie?

Niezwykle ważne jest obowiązkowe wyposażenie roweru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rower powinien być wyposażony:

 • z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej
 • z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej (światła te, oprócz tylnego czerwonego odblasku nie są wymagane podczas jazdy w dzień. Jeśli więc nie planujemy jazdy po zmroku, zgodnie z prawem możemy zrezygnować z pozostałych świateł)
 • kierunkowskazy, jeśli konstrukcja roweru uniemożliwia nam wskazywanie kierunku skrętu rękoma
 • co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Dla naszego bezpieczeństwa warto zakładać również kask ochronny. Policjanci zachęcają także do zaopatrzenia się w odblaskowe elementy oraz kamizelki. Wpływa to na zwiększenie widoczności rowerzystów na drogach i przyspiesza czas reakcji kierowców. W ten sposób, na pozór nie ważne szczegóły mogą uratować komuś życie.