Dzieci świętujące dzień przedszkolakaNa ostatniej sesji Rady Gminy Lubin, zgodnie z prawem oświatowym , ustalono sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Bezpośrednią przyczyną aktualizacji sieci była likwidacja Punktu Przedszkolnego nr 1  w Krzeczynie Wielkim, do którego od kilku lat nie chodziło już żadne dziecko.  W miejscowości tej bowiem były do tej pory dwa punkty przedszkolne.

Obecnie na terenie gminy Lubin funkcjonuje (stan na 30 września 2020 r.):

  • Jedno przedszkole publiczne wraz z oddziałem zamiejscowym, do którego uczęszcza 228 dzieci na 238 dostępnych miejsc
  • Jedno przedszkole niepubliczne, do którego uczęszcza 16 dzieci na 22 dostępnych miejsc
  • Siedem oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych – łączna liczba dzieci uczęszczających na zajęcia wychowania przedszkolnego to 95 na 137 dostępnych miejsc
  • Osiem punktów przedszkolnych – łączna liczba dzieci uczęszczająca na zajęcia to 95 maluchów na 119 miejsc

Gminna sieć przeszkoli umożliwia wszystkim chętnym dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy możliwość wychowania przedszkolnego oraz realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Gmina zgodnie z prawem oświatowym zapewnia także bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu  tym  wszystkim dzieciom pięcioletnim i dzieciom spełniającym roczne obowiązkowe przygotowania przedszkolne, których droga z domu do przedszkola przekracza 3 km.