Dwunastu radnych zebrało się w siedzibie Urzędu Gminy na kolejnej sesji, której obrady miały charakter hybrydowy. Sesję zwołano w trybie zdalnym na miniony poniedziałek, ze względu jednak na zewnętrzne problemy techniczne obrady przełożono na wtorek. W celu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z pandemią, radni w urzędzie zachowali odpowiedni dystans przestrzenny i środki ochrony,  z merytorycznymi pracownikami urzędu kontaktowano się w trakcie sesji telefonicznie.

Porządek obrad obejmował 12 punktów, w tym głosowania nad siedmioma uchwałami.

W dwóch przypadkach uchylono uchwały podjęte w roku ubiegłym, które były związane z remontem dróg powiatowych. Dobiegają już bowiem końca procedury przetargowe związane z remontem dróg w Miłoradzicach i Czerńcu i wiadomo, że wkład finansowy Gminy Lubin w te remonty wyniesie dokładnie 1 mln 691 tysięcy złotych, zamiast przewidywanego 1 mln 800 tys. zł. Przypomnijmy, że to drogi powiatowe, których remontem zajmuje się gmina a powiat dofinansowuje te inwestycje kwotą 790 tysięcy zł. Proceduralnie konieczne wiec było przyjęcie także uchwały o nowej wartości pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubińskiego.

Radni zmienili także przepisy związane z ustaleniem kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli. Od teraz dokumentem potwierdzającym spełnienia kryterium zamieszkania kandydata na terenie Gminy Lubin może być także ostatni PIT, jeśli niemożliwe jest złożenie PIT-u za rok poprzedzający rekrutację. Dotyczy to wcześniej terminów rekrutacji przypadających na miesiące styczeń i luty.

Przyjęto także, zaopiniowany wcześniej Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  na lata 2021 – 2023 na terenie Gminy Lubin.  Planowany jest m.in. odwiert zastępczej studni głębinowej, co pozwoli na zwiększenie poboru wody podziemnej z ujęcia wodonośnego Osiek II oraz sukcesywna wymiana agregatów głębinowych.

Dokonano też zmian w tegorocznym budżecie i w związku z tym także w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zwiększono m.in. dochody o dotację z unijnego funduszu i zwrot pomocy finansowej na funkcjonowanie bezpłatnego transportu powiatowego. Zwiększono także wydatki związane z ubiegłorocznym przetargiem i kontynuacją kilku realizowanych projektów.