Obrzęd dzielenia chleba.Bez tradycyjnej zabawy dożynkowej ze względu na zagrożenie covidowe, ale jednak tradycji stało się zadość. Sołectwo Siedlce uczciło tegoroczne Święto Plonów Mszą Świętą dziękczynną, której przewodniczył ksiądz Tadeusz Żurek, proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Siedlcach.

Nie zabrakło dożynkowych symboli: wieńca, kłosów zbóż i chleba wypieczonego z tegorocznych zbiorów. Starostowie dożynek Ewa i Waldemar Domowicz przepiękny bochen przekazali księdzu proboszczowi, a po Eucharystii – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – podzieli go między wiernych.

Chleb to nie tylko symbol pożywienia, ale także dostatku i pomyślności. Szacunek dla chleba jest do dziś bardzo ważnym, choć niestety coraz bardziej zapomnianym elementem naszego dziedzictwa kulturowego.