Z głębokim żalem przyjęliśmy informacje o śmierci

Franciszka Ulrycha,

który zmarł  w wieku 70 lat.  Był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszówce w latach 1996 – 2013. Strażacy wspominają go jako wspaniałego człowieka i kolegę. Dla wielu był wzorem do naśladowania. Służył pomocą
nie tylko podczas działań,  ale także w życiu codziennym.  W ubiegłym roku wręczono „Odznakę za wysługę 40 lat”
oraz Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom składamy wyrazy współczucia

Pogrążeni w smutku Druhowie i Druhny OSP Raszówka

Tadeusz Kielan Wójt Gminy Lubin

Marcin Nyklewicz Radny Gminy Lubin

 

Informujemy, że msza pogrzebowa rozpocznie się w piątek, 23 lutego 2024 r. o godz. 13:00 w Kaplicy Cmentarnej w Raszówce.