Wójt Gminy Lubin ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Składowice.