Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Składowice.