Minęło dziewięć tygodni od napaści Rosji na Ukrainę, w jej wyniku Polska przyjęła około dwóch milionów uchodźców. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi dobrej woli oraz między innymi samorządowców, nikt z gości nie cierpi głodu oraz ma gdzie spać.

Statystyki nigdy nie odzwierciedlają pełnego zaangażowania, ale dla wielu potrzeb są istotnym elementem analiz. Przed świętami  wielkanocnymi Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski, dziękował samorządowcom za współpracę i podał kilka danych, do których dodajemy  statystyczne informacje bezpośrednio z Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W Urzędzie Gminy znajduje się magazyn, w którym potrzebujący uchodźcy mogą się zaopatrzyć m.in. w ubrania, obuwie, środki czystości, artykuły dla niemowląt, artykuły spożywcze.

W gminie Lubin przygotowano 99 miejsc dla uchodźców, co stanowi 0,40% bazy dolnośląskiej, podczas gdy liczba ludności naszej gminy stanowi 0,58% populacji województwa. To dane Urzędu Wojewódzkiego i dotyczą one miejsc przygotowanych przez nasz samorząd. Są to miejsca w pełni przygotowane i wyposażone w łóżka, pościel, ręczniki, środki czystości, pralki i prysznice. Obecnie przebywa w nich sześć osób, to trzy kobiety i troje dzieci . Pozostałe miejsca są wolne i w dyspozycji wojewody.

Z informacji urzędników gminnych wynika, że na nasz teren od 26 lutego przyjechało do prywatnych domów 288 osób. Do 21 kwietnia gminę opuściło 51 osób, które skierowały się dalej do Europy zachodniej ale także część wróciła na Ukrainę.

Na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, osoby z nadanym numerem PESEL mogą składać wnioski w sprawie przyznania 300 zł, czyli jednorazowego świadczenia przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.  W GOPS  złożono 153  takie wnioski na 271 osób. Do 22 kwietnia wydano na ten cel łącznie 81.300 zł.

Mieszkańcy gminy, którzy przyjęli do prywatnych domów uchodźców, mogą także składać do GOPS wnioski o rekompensatę z tytułu zapewnienia im zakwaterowania. To kwota 40 zł na osobę za jeden dzień. Do 22 kwietnia takie wnioski złożyło 57  mieszkańców gminy i dotyczą one 221 uchodźców. Nie wypłacono jeszcze z tego tytułu żadnych świadczeń, bowiem do GOPS-u nie trafiły jeszcze rządowe pieniądze na ten cel.