Czerniec w 2019 roku przywitał nowego sołtysa- Lilię Chudy, która od 31 lat mieszka w wiosce.

– Za namową znajomych i mieszkańców zdecydowałam się startować na sołtysa. Udało mi się wygrać i mogę teraz z dumą mówić, że jestem sołtysem. Mój teść 32 lata był sołtysem Czerńca i bardzo dużo nauczyło mnie obserwowanie jego poczynań. Byłam też dwie kadencje w radzie sołeckiej, więc trochę podpatrzyłam jak to wygląda od środka. Można powiedzieć, że poszłam po rodzinie- śmieje się Lilia Chudy.

Na co dzień sołtys pracuje w Szkole Podstawowej w Siedlcach w administracji. Wolne chwile spędza z wnuczkiem Stasiem.

– Nie mam za wiele wolnego czasu, bo oprócz pracy w szkole pomagam w gospodarstwie rolnym mojego męża. Zajmuję się domem, pracą, gospodarstwem. Jednak znajduję zawsze czas na różne spotkania integracyjne czy imprezy wioskowe. Właśnie tak odpoczywam. Uwielbiam robić przetwory na zimę, akurat teraz jest czas na wiśnie i siedzę w słoikach i dżemach- mówi z uśmiechem sołtys.

Razem ze strażakami i radą sołecką zorganizowała Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Seniora, Chłopaka, Sprzątanie Świata, Sylwestra. Prężnie działające koło gospodyń wiejskich również wiele wnosi w życie wioski.

– Co roku razem pleciemy wieniec dożynkowy. Z funduszu sołeckiego mamy wiatę, w której będziemy organizować  imprezy. Z kołem gospodyń kiedyś stworzyłyśmy nasze rondo, o które do dzisiaj dbamy i staramy się by nie zostało zapomniane, bo wiele pracy kosztowało nas uporządkowanie tego miejsca- mówi Lilia Chudy

W Czerńcu dużo się działo dopóki nie było pandemii. Jak mówi sołtys praca z mieszkańcami to sama przyjemność.

– Bardzo dobrze współpracuje mi się z naszą  radą sołecką ,radną i strażakami. Gdyby nie oni, nie odbyłoby się wiele imprez. Kiedy jest potrzeba pomaga nam też nasz proboszcz, który dobrą radą i pomocną dłonią zawsze się przysłuży. Nie mogę narzekać na naszą wioskę, bo kiedy jest jakiś problem zawsze znajdują się osoby, które go rozwiążą i dodadzą coś od siebie. Chciałabym podziękować mieszkańcom za życzliwość i pomoc. Bardzo dobrze nam się też współpracuje z naszą gminą.