Katarzyna Grabowska jest sołtysem Goli od dwóch lat. Prywatnie jest mamą dwóch córek i aktywną zawodowo kobietą.

-Mieszkańcy sołectwa Gola zaproponowali mi piastowanie tej funkcji a, ja się zgodziłam. Moja Poprzedniczka była świetna w tej roli. Mam nadzieję, że będę w stanie jej dorównać.  Wspiera mnie i jak mało kto rozumie problemy z jakimi muszą zmagać się sołtysi – mówi Katarzyna Grabowska.

Katarzyna Grabowska jest sołtysem, który stara się być blisko swoich mieszkańców.

-Kontaktuję się z mieszkańcami  zazwyczaj telefonicznie lub  smsowo , a jak jest to możliwe to osobiście. Wszelkie problemy rozwiązujemy wspólnie. Staram się zawsze być pomocna –  jest to pomoc czysto sąsiedzka- mówi  Katarzyna Grabowska.

Sołtys Goli zapytana o to jak spędza wolny czas opowiada:

– Ostatnio moją pasją jest jazda na rowerze, spędzamy miło czas jeżdżąc  po terenach naszego powiatu. Z wielką pasją chodzę po lasach z kijkami do Nording Wakingu .Mieszkamy  w miejscowości, która jest otoczona lasami więc mamy duży kontakt z przyrodą. Jest to mała wioska o którą dbają mieszkańcy.  Zbieramy śmieci porzucone przy drodze lub wyrzucone w lesie. Przykro jest patrzeć na porzucone śmieci , przecież  PSZOK jest dostępny dla wszystkich mieszkańców i jest bezpłatny. Choć Gola jest jedną z mniejszych miejscowości w naszej Gminie dzieje się tam bardzo dużo. Integrujemy się jak jest to tylko możliwe.

–  Naszym największym utrapieniem  jest droga dojazdowa do Goli. Ale w sołectwie poczyniono wiele inwestycji  w ostatnich latach powstały drogi dojazdowe do domów, lampy oświetleniowe, wiaty przystankowe. Pieniądze z funduszu sołeckiego inwestowane są w świetlicę wiejską która jest wyremontowana doposażmy w nowe naczynia, sprzęt, obrusy, zasłony itp. Zamontowany  został monitoring na obiekcie, powstała  nowa siłownia plenerowa.  Współpracuję z Radą Sołecką, wszystko jest z nią uzgadniane i z tego miejsca  chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy czynnie wspierają mnie w pełnieniu obowiązków sołtysa wsi- mówi z uśmiechem Katarzyna Grabowska.